တရုတ်ဘာသာတန်းခွဲ

အချိန်စယားများ

Timetable for February Intake 

Online Class Timetable : Batch 37

CodeLevelTypesDaysTimeDateSessionTotal hoursDiscountTeacherMax.
XB37PBPMJBasic Pinyin (Premium)4 SkillsTue and Thu8:00-9:30PM29.2.20241522.5 hrsMengjia Laoshi12 seats
XB37BPRSBasic Pinyin4 SkillsTue,Wed,Thu3:00-4:30PM27.2.20241522.5 hrs10% off Before 15 FebChen Laoshi20 seats
XB37S1MJHSK 14 SkillsMon,Wed,Fri8:00-9:30PM28.2.20241522.5 hrs10% off Before 15 FebMengjia Laoshi20 seats
XB37S2ZLHSK 24 SkillsMon,Wed,Fri8:00-9:30PM26.2.20241522.5 hrs10% off Before 15 FebLiu Laoshi20 seats
XB37S3LWHSK 34 SkillsTue,Thu,Sat6:00-7:30PM27.2.20242030 hrs10% off Before 15 FebLi Wei Laoshi20 seats
XB37S4ALQHSK 4A4 SkillsSat and Sun8:00-9:30PM2.3.20242030 hrs10% off Before 15 FebLin Qin Laoshi20 seats
XB37S5ALYHSK 5A4 SkillsTue,Thu,Sat8:00-9:30PM26.2.20241836 hrs10% off Before 15 FebLin Yi Laoshi20 seats
ကျောင်းသားဟောင်း +5 % off (Before 15th February, 2024)
သင်တန်းကြေးအပြည့်အစုံအတွက် Messenger မှတဆင့် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

⚠️ Online classs ၏ သင်တန်းကြေးတွင် Textbook Fee မပါဝင်ပါ။ Textbook များကို သင်တန်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

PDF file များကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။

Premium In Center Class Timetable : Batch 16

CodeLevelTypesDaysTimeDateTeacherSessionTotal hoursDiscount
B016BRSBasic Level4 SkillsTue,Thu,Sat08:15-10:00AM27.2.2024Chen Laoshi2035hrs10% off before 15 Feb
B016HSK1MM2001/1/14 SkillsMon,Wed,Fri08:15-10:00AM26.2.2024Mingming Laoshi2035hrs10% off before 15 Feb
B016HSK2MMHSK 24 SkillsMon,Wed,Fri10:15-12:00AM28.2.2024Mingming Laoshi2035hrs10% off before 15 Feb
B016ESLWElementary SpeakingSpeakingMon,Wed,Fri01:00-03:00PM26.2.2024Li Wei Laoshi2035hrs10% off before 15 Feb
B016ISLYIntermediate SpeakingSpeakingTue,Thu,Sat01:00-03:00PM29.2.2024Lin Yi Laoshi2035hrs10% off before 15 Feb

Regular In Center Class Timetable : Batch 3

CodeLevelTypesDaysTimeDateTeacherSessionTotal hoursDiscount
B003RBHLBasic Level4 skillsTue,Thu,Sat10:30-12:00AM29.2.2024Huilin Laoshi2030hrs10% off before 15 Feb
B003RBMMBasic Level4 skillsSat Only01:00-04:30PM2.3.2024Mingming Laoshi2030hrs10% off before 15 Feb
B003RHSK1HLHSK 14 skillsSun Only08:30-12:00AM3.3.2024Huilin Laoshi2030hrs10% off before 15 Feb
သင်တန်းကြေးအပြည့်အစုံအတွက် Messenger မှတဆင့် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းအပ်လိုပါက Chinese O’clock Official Facebook Page တွင်သာ အပ်နှံပါရန်။