အာရှက ၁၅ နိုင်ငံကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ?

0%
0 votes, 0 avg
73
Created on

အာရှနိုင်ငံများ

1 / 15

စင်္ကာပူနိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

2 / 15

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

3 / 15

ထိုင်းနိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်သလဲ?

4 / 15

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

5 / 15

ဂျပန်နိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

6 / 15

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

7 / 15

ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

8 / 15

လာအိုနိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

9 / 15

ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

10 / 15

ထိုင်ဝမ်ကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

11 / 15

အိန္ဒိယနိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

12 / 15

တရုတ်နိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

13 / 15

မလေးရှားနိုင်ငံကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

14 / 15

မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

15 / 15

ဖလင်ပိုင်နိုင်ငံကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ?

Your score is

The average score is 92%

0%