သင်ရိုးများအကြောင်း

null

Basic Pinyin Course

 

တရုတ်ဘာသာသင်ကြားရာမှာ ၈နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိ  Tr.Lin Yi ကိုယ်တိုင် စီစဥ်ရေးဆွဲထားသော သင်ရိုးဖြစ်ပါတယ်။

ဤသင်ရိုးတွင်

 

 • Pinyin အသံထွက် အားလုံး
 • အခြေခံဝေါဟာရ ၃၀၀ ကျော်
 • အခြေခံသဒ္ဒါ ၄၀ ကျော်
 • တရုတ်စာလုံးအရေး ၇၀ ကျော် ပါဝင်ပါသည်။

သင်ရိုးကိုလေ့လာရန် »

null

Standard Course 1

 

Beijing Language & Culture မှထုတ်ဝေထားသော သင်ရိုးဖြစ်သည်။

ဤသင်ရိုးတွင်

 

 • Pinyin အသံထွက် အားလုံး
 • တရုတ်ဝေါ်ဟာရ ၁၅၀ ကျော်
 • သဒ္ဒါ ၃၀ ကျော်
 • တရုတ်စာလုံးအရေး ၁၈၀ ကျော် ပါဝင်ပါသည်။

သင်ရိုးကိုလေ့လာရန် »

null

Standard Course 2

 

Beijing Language & Culture မှထုတ်ဝေထားသော သင်ရိုးဖြစ်သည်။

ဤသင်ရိုးတွင်

 

 • တရုတ်ဝေါ်ဟာရ ၃၀၀ ကျော်
 • သဒ္ဒါ ၃၀ ကျော်
 • တရုတ်ရိုးရာများ ၅ ပုဒ်
 • ပြင်ပဗဟုသုတများ